זכאי לפטור ממס רכישה?

רוכשים קרקע חקלאית? עולים חדשים? בעלי מוגבלות?.. ריכזנו עבורכם את התנאים לזכאות בהקלה במס הרכישה.

שיתוף:
סמדר ארדיטי07/06/2017

ישנם כמה מאפיינים שיזכו אתכם בפטור או הקלה ממס רכישה: 

במידה והנכס שאתם עומדים לרכוש הוא משק חקלאי:
על החלק מהמחיר שאינו עולה על 443,380 ש"ח, אתם חייבים במס רכישה בגובה 0.5%.
על החלק מהמחיר שמעל 443,380 ש"ח, אתם חייבים במס רכישה בגובה 5%.

הקלה לעולים חדשים הרוכשים דירה למגוריהם:
מי זכאי: עולים חדשים שירכשו דירה בין שנה לפני העלייה לארץ ועד שבע שנים אחרי עלייתם לארץ. ההקלה תקפה גם עבור עולים חדשים שמבצעים רכישה משותפת עם בני זוגם (אם נישאו לאחר הרכישה, כל עוד לא עברו מאז הרכישה יותר מ-12 חודשים, יינתן החזר).
מה ההקלה: מחויבים במדרגות המס הבאות:
מדרגה ראשונה- עד 1,838,615 ש"ח. 0.5% מס.
מדרגה שניה- מעל 1,838,615 ש"ח. 5% מס.

נכים הרוכשים דירה למגוריהם:
מי זכאי: עיוורים, הורים לילד בעל שיעור נכות של 100%, מי שמוגדר ע"י ביטוח לאומי כבעל דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 75% (לפחות), מי שדרגת נכותו הרפואית ‎100% לצמיתות, מי שדרגת נכותו ‎90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים, מי שאחת מגפיו קטועה ובשל כך נקבעה לו דרגת נכות של 50% (לפחות) לצמיתות, נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% (לפחות), נכי צה"ל בעלי דרגת נכות של 19% (לפחות) לצמיתות, נפגעי פעולות איבה בעלי דרגת נכות של 19% (לפחות) לצמיתות ונכי תאונות דרכים בעלי דרגת נכות של 50% (לפחות) לצמיתות.
ההקלה:
במידה שמחיר הדירה אינו עולה על 2,500,000 ש"ח- אתם פטורים מתשלום מס עבור המדרגה הראשונה. במילים פשוטות: על ה-1,696,750 ש"ח הראשונים, אינכם חייבים במס. על חלק הסכום שנותר בין 1,696,750 ש"ח למחיר הדירה שאתם רוכשים, אתם חייבים במס של 0.5%.
במידה שמחיר הדירה גבוה מ2,500,000 ש"ח- מס הרכישה שאתם חייבים בו הוא 0.5% ממחיר הדירה.

ניצולי שואה בעלי נכות של 50% ומעלה או נכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 19% ומעלה:
זכאים להקלה במס הרכישה עבור דירה המיועדת למגורי הניצול. גובה ההקלה משתנה בהתאם למחיר הדירה.

בני משפחות שכולות:
יתומים עד גיל 40, אלמנות או אלמנים והורי חיילים שנספו במערכה, הרוכשים דירה למגוריהם, זכאים להקלה זהה לזו של נכים (ראו למעלה).

הנחה במס רכישה לבני משפחה של חללי פעולות איבה:
יתומים עד גיל 40, אלמנים או אלמנות והוריהם של מי שנספו בפעולת איבה, הרוכשים דירה למגוריהם, זכאים להקלה זהה לזו של נכים (ראו למעלה).

הנחה במס רכישה ליתומים של הרוגי מלכות:
זכאים לגובה מס רכישה בגובה של 0.5% ממחיר הדירה.

לחיפוש דירה למכירה ולהשכרה, לחצו כאן .